Ny forskning:

Det er ikke forbrug, der gør dine børn lykkelige

Det er måske overraskende, men under én procent af vores trivsel er forbundet med forbrug. Og børn, der tror, at de skal købe ting for at blive glade, bliver mindre lykkelige voksne, viser ny forskning.

Det er måske overraskende, men under én procent af vores trivsel er forbundet med forbrug. Og børn, der tror, at de skal købe ting for at blive glade, bliver mindre lykkelige voksne, viser ny forskning.

Money can’t buy you happiness. 

Den påstand er det nok de færreste, der vil være uenig i. Alligevel har mange svært ved at forestille sig et lykkeligt liv uden mulighed for at forbruge, som vi har vænnet os til. At købe ting er i dag kædet tæt sammen med meget af det, vi tror, der gør os lykkelige. Og hvis vi skulle være i tvivl, kan vi bare løfte blikket og lade os indfange af de reklamer, der omgiver os. 

Ny dansk forskning viser et andet billede. Faktisk er sammenhængen mellem vores ressourceforbrug og vores lykke eller trivsel under én procent, hvilket er så lidt, at det åbner for andre muligheder for at skabe gode liv, forklarer Simon Elsborg Nygaard, lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. 

Som en af del af sin Ph.d.-afhandling har han lavet spørgeskemaundersøgelser med 1.281 danskere og sat deres trivsel op mod, hvor meget de forbruger. Resultaterne viser, at de ting, som gør os glade og tilfredse, har meget lidt at gøre med, hvor meget vi forbruger. 


De ting, der gør os glade og tilfredse, har meget lidt at gøre med, hvor meget vi forbruger.Simon Elsborg Nygaard


- Der er ikke en grundlæggende modsætning mellem lavt forbrug og de værdier, der reelt øger vores trivsel. Der ligger derfor et stort potentiale i hele den psykologiske forskning, fordi vi kan se, at de faktorer, der er vigtige for vores trivsel, faktisk er immaterielle.

De tre nøgler til lykke
Dykker vi ned i trivselsforskningen, kan vi se en relativ bred enighed om, at lykke i stedet for forbrug hænger sammen med tre grundlæggende psykologiske behov, forklarer Simon Elsborg Nygaard.

Det første behov handler om vores oplevelse af autonomi eller selvbestemmelse. Om vi oplever at have basal frihed til at handle i vores liv. Jo mere vi føler, at vi selv sidder i førersædet i tilværelsen, desto lykkeligere føler vi os.

Det næste punkt er behovet for at føle os dygtige. Hvis vi oplever, at vi er dygtige til vores arbejde, familieliv eller tennis, bidrager det til vores lykkefølelse. Det vigtige er, at vi er dygtige til det, som rent faktisk betyder noget for os. Omvendt, har vi talent for noget, som vi er ligeglade med, gør det os ikke nødvendigvis mere lykkelige. 

Sidste punkt handler om vores behov for samhørighed og at høre til i fællesskaber. Mennesket er et flokdyr, og det kan ikke underkendes, hvor meget sociale relationer betyder for vores velbefindende.

Har du 3 gode råd til at hjælpe lykken på vej?

1. Man skal lære sine børn, at de er andet og mere end deres forbrug. Forbrug må ikke være noget, de skal føle sig tvunget til at deltage i. Lær dine børn at skelne mellem forbrug, der bidrager til mere lykke, og ligegyldigt forbrug. 

2. Man skal hjælpe sine børn til at kunne gennemskue reklamer, der ofte vil fortælle dem, at et bestemt forbrug gør dem mere lykkelige. Tal med dem om de reklamer, I ser sammen. 

3. Forbrug handler især for børn og unge om at være en del af et fællesskab. Derfor er det rigtig godt, hvis man kan blive enige om nogle fælles retningslinjer for mobiltelefoner og mærketøj med de andre forældre omkring børnene.


Fællesskab og nære relationer er vigtigt

Ud fra undersøgelser kan psykologer se, at der er sket en stigning i materialistiske værdier blandt amerikanske unge, hvilket ifølge Simon Elsborg Nygaard ikke er en positiv udvikling, hvis målet er at fremme trivsel blandt unge mennesker.

- Folk, der navigerer efter materialistiske værdier, som eksempelvis at være succesfuld i andres øjne, har gennemsnitligt lavere trivsel end mennesker med andre typer værdier. Det at have materialistiske værdier betyder altså, at man har lavere trivsel, siger Simon Elsborg Nygaard.

Omvendt ved man, at mennesker, der sætter pris på ikke-materielle værdier som fællesskab og nære relationer, oftere ser sig selv som mere lykkelige.

- Vores mål, når vi skal lære børn at forbruge, kan derfor være at øge deres livskvalitet, siger Simon Elsborg Nygaard.

Tre skarpe til Simon Elsborg Nygaard

1. Hvis man ingen penge har, hvordan hænger forbrug og lykke så sammen?
Man kan se en sammenhæng mellem trivsel og lykke og indtægt på nationalt plan. I de familier, hvor det er svært at få økonomien til at løbe rundt, og man ikke har råd til at sende børnene til børnefødselsdag, rammer det også lykken. Hvis der ikke er penge til, at børnene kan være en del af fællesskabet, går det udover deres trivsel.

2. Hvad er dit bedste råd til at sikre sine børn lykke og trivsel?
Man skal give sine børn masser af respekt og kærlighed. Gode, sunde relationer er det vigtigste fundament, man kan give sine børn. Og så naturligvis, elsk dem for det, de er - og vis dem på den måde, at kærlighed ikke indebærer forbrug. 

3.  Hvis ens børn ikke føler sig lykkelige, hvor skal man som forælder så starte?
Man skal først og fremmest tale med dem. Man kan som forælder gå og forestille sig alt muligt og have alle mulige ideer. Men når man taler med dem, bliver man klogere og viser samtidig sine børn, at man interesserer sig for dem og er villig til at give dem tid og opmærksomhed.

Om Simon Elsborg Nygaard
Simon Elsborg Nygaard er ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Han har netop færdiggjort sin afhandling om, hvilken sammenhæng der er mellem trivsel og forbrug. Han bliver kaldt landets første og eneste bæredygtighedspsykolog. 
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.